Flag of Ukraine
SymfonyCasts stands united with the people of Ukraine
This course is archived!

DDD, CQRS, ES, Hexagon... oraz Symfony (Tomasz Kowalczyk)

Video not working?

It looks like your browser may not support the H264 codec. If you're using Linux, try a different browser or try installing the gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-good packages.

Thanks! This saves us from needing to use Flash or encode videos in multiple formats. And that let's us get back to making more videos :). But as always, please feel free to message us.

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Tomasz Kowalczyk. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Dość często rozmawiamy na temat architektury naszych projektów i tego, w jaki sposób dostarczyć z ich pomocą jak najlepiej działające rozwiązanie z najwyższą jakością techniczną. Niestety nie rozmawiamy aż tak często na temat środowiska, w którym to robimy - frameworka - który dość często determinuje ilość pracy wymaganej do wdrożenia. W tej prelekcji zaprezentuję w jaki sposób Symfony może zostać wykorzystany w kontekście dowolnego rozwiązania archtekturalnego - m.in. DDD, CQRS, Event Sourcing, Hexagon - i jak dobrze pasuje on w każdym z tych przypadków. Oczywiście rozwiązanie idealne nie istnieje, jednak niektóre narzędzia są zaprojektowane tak, by pozwolić nam przejąć wystarczającą kontrolę nad projektem, a Symfony jest zdecydowanie jednym z takich narzędzi.

Leave a comment!

1
Login or Register to join the conversation
Default user avatar
Default user avatar Artur R. | posted 1 year ago

wgl nie można zrozumieć co mówi autor, za szybko, niewyraźnie, słaby mikrofon

Reply
Cat in space

"Houston: no signs of life"
Start the conversation!

userVoice