This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
02.

Symfony MakerBundle - szybsza praca i mniej błędów (Przemysław Bogusz)

Share this awesome video!

|

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Przemysław Bogusz. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Głównym celem wystąpienia będzie zaprezentowanie korzyści, wynikających z wykorzystywania MakerBundle w codziennej pracy, a przede wszystkim wskazanie, o ile ułatwia oraz przyśpiesza tworzenie kodu.

Plan prezentacji, to m.in.:

  • krótkie omówienie podstawowych komend dostępnych w MakerBundle, np. służących do tworzenia obiektów, komend, czy formularzy, wraz z przykładami wygenerowanego za ich pomocą kodu,
  • wskazanie na konkretnych przypadkach o ile szybsze efekty daje korzystanie z MakerBundle nawet w stosunku do pracy z szablonami i uzupełnianiem kodu oferowanym przez zaawansowany edytor, jakim jest PhpStorm,
  • bardziej zaawansowane przykłady zastosowania – gotowy pakiet plików do wykonywania operacji CRUD na obiekcie, system do rejestracji użytkowników wraz z formularzem,
  • tworzenie własnych komend do generowania kodu,
  • prezentacja repozytorium projektu na portalu GitHub i zachęcenie do włączenia się w rozwój oprogramowania.