Flag of Ukraine
SymfonyCasts stands united with the people of Ukraine
This course is archived!

Symfony MakerBundle - szybsza praca i mniej błędów (Przemysław Bogusz)

Video not working?

It looks like your browser may not support the H264 codec. If you're using Linux, try a different browser or try installing the gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-good packages.

Thanks! This saves us from needing to use Flash or encode videos in multiple formats. And that let's us get back to making more videos :). But as always, please feel free to message us.

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Przemysław Bogusz. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Głównym celem wystąpienia będzie zaprezentowanie korzyści, wynikających z wykorzystywania MakerBundle w codziennej pracy, a przede wszystkim wskazanie, o ile ułatwia oraz przyśpiesza tworzenie kodu.

Plan prezentacji, to m.in.:

  • krótkie omówienie podstawowych komend dostępnych w MakerBundle, np. służących do tworzenia obiektów, komend, czy formularzy, wraz z przykładami wygenerowanego za ich pomocą kodu,
  • wskazanie na konkretnych przypadkach o ile szybsze efekty daje korzystanie z MakerBundle nawet w stosunku do pracy z szablonami i uzupełnianiem kodu oferowanym przez zaawansowany edytor, jakim jest PhpStorm,
  • bardziej zaawansowane przykłady zastosowania – gotowy pakiet plików do wykonywania operacji CRUD na obiekcie, system do rejestracji użytkowników wraz z formularzem,
  • tworzenie własnych komend do generowania kodu,
  • prezentacja repozytorium projektu na portalu GitHub i zachęcenie do włączenia się w rozwój oprogramowania.

Leave a comment!

0
Login or Register to join the conversation
Cat in space

"Houston: no signs of life"
Start the conversation!

userVoice