Flag of Ukraine
SymfonyCasts stands united with the people of Ukraine
This course is archived!

Krótka historia o tym jak możemy projektować i implementować aplikacje Symfony przy użyciu TDD (Leszek Prabucki)

Video not working?

It looks like your browser may not support the H264 codec. If you're using Linux, try a different browser or try installing the gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-good packages.

Thanks! This saves us from needing to use Flash or encode videos in multiple formats. And that let's us get back to making more videos :). But as always, please feel free to message us.

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Leszek Prabucki. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

W czasie sesji live codingu (bo czemu nie). Postaram się pokazać jak możemy zaprojektować i wstępnie zakodować prosty przypadek rejestracji użytkownika przy użyciu TDD, a potem integrować go za pomocą Symfony Flex i Doctrina w webie. Na samym końcu postaramy się aby nasz rzypadek użycia mógł zostać wykonany asynchronicznie przy pomocy komponentu Messanger. W całym procesie postaram się powiedzieć o używanych przez narzędziach (PHPUnit, PHPSpec, Behat) oraz technikach zapożyczonych między innymi z haxagonal architecture.

Leave a comment!

0
Login or Register to join the conversation
Cat in space

"Houston: no signs of life"
Start the conversation!

userVoice