This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
04.

Krótka historia o tym jak możemy projektować i implementować aplikacje Symfony przy użyciu TDD (Leszek Prabucki)

Share this awesome video!

|

Keep on Learning!

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Leszek Prabucki. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

W czasie sesji live codingu (bo czemu nie). Postaram się pokazać jak możemy zaprojektować i wstępnie zakodować prosty przypadek rejestracji użytkownika przy użyciu TDD, a potem integrować go za pomocą Symfony Flex i Doctrina w webie. Na samym końcu postaramy się aby nasz rzypadek użycia mógł zostać wykonany asynchronicznie przy pomocy komponentu Messanger. W całym procesie postaram się powiedzieć o używanych przez narzędziach (PHPUnit, PHPSpec, Behat) oraz technikach zapożyczonych między innymi z haxagonal architecture.