Flag of Ukraine
SymfonyCasts stands united with the people of Ukraine
This course is archived!

Symfony Serializer - nasz przyjaciel w pracy z API (Paweł Skotnicki)

Video not working?

It looks like your browser may not support the H264 codec. If you're using Linux, try a different browser or try installing the gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-good packages.

Thanks! This saves us from needing to use Flash or encode videos in multiple formats. And that let's us get back to making more videos :). But as always, please feel free to message us.

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Paweł Skotnicki. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Jako programiści aplikacji internetowych często stykamy się z różnymi API - jako dostawcy i konsumenci - a to oznacza konieczność serializacji i deserializacji. To bardzo szerokie zagadnienie, ale Symfony dostarcza nam komponent, który pomoże nam rozwiązać większość problemów z którymi się spotkamy. W prezentacji przedstawię użycie komponentu Serializer od najprostszych przypadków po bardziej skomplikowane, choć równie często spotykane w naszej pracy, wymagające implementacji własnych normalizerów

Leave a comment!

0
Login or Register to join the conversation
Cat in space

"Houston: no signs of life"
Start the conversation!

userVoice