This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
12.

Symfony Serializer - nasz przyjaciel w pracy z API (Paweł Skotnicki)

Share this awesome video!

|

Keep on Learning!

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Paweł Skotnicki. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Jako programiści aplikacji internetowych często stykamy się z różnymi API - jako dostawcy i konsumenci - a to oznacza konieczność serializacji i deserializacji. To bardzo szerokie zagadnienie, ale Symfony dostarcza nam komponent, który pomoże nam rozwiązać większość problemów z którymi się spotkamy. W prezentacji przedstawię użycie komponentu Serializer od najprostszych przypadków po bardziej skomplikowane, choć równie często spotykane w naszej pracy, wymagające implementacji własnych normalizerów