This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
06.

Migracja frameworka w 3 dni (Filip Berlikowski)

Share this awesome video!

|

Keep on Learning!

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Filip Berlikowski. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Jak zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy migrację z Silex do Symfony w 3 dni i dlaczego (prawie) nam się udało. Studium przypadku migracji dużego projektu generującego 100 mln EUR obrotu miesięcznie z zachowaniem polityki "zero downtime".

How we planned and conducted migration from Silex to Symfony in 3 days and why we (almost) made it. Case study of migration of a big project generating 100 mln EUR turnover a month all according to our "zero downtime" policy.