This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
10.

Serverless PHP (Sebastian Grodzicki)

Share this awesome video!

|

Keep on Learning!

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Sebastian Grodzicki. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

serverless nie był do tej pory gorącym tematem w świecie PHP, ponieważ żaden z dostawców usług chmurowych nie wspiera natywnie PHP w środowisku tego typu. Pod koniec zeszłego roku AWS udostępniło dwie nowe usługi (Lambda Runtime API oraz Lambda Layers), które pozwalają na samodzielne dodanie PHP do środowiska typu #serveless. Podczas prezentacji omówię poszczególne elementy takiej architektury oraz pokażę kod PHP działąjacy na AWS Lambda.