Flag of Ukraine
SymfonyCasts stands united with the people of Ukraine
This course is archived!

Źle używasz Doctrine'a ! (Tomasz Surowiec)

Video not working?

It looks like your browser may not support the H264 codec. If you're using Linux, try a different browser or try installing the gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-good packages.

Thanks! This saves us from needing to use Flash or encode videos in multiple formats. And that let's us get back to making more videos :). But as always, please feel free to message us.

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Tomasz Surowiec. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Podczas developerki często spotykam się z brakiem zrozumienia ORM'a. Zbyt często widzę anemiczne encje z autoinkrementami, raporty generowane z kolekcji zhydrowanych obiektów i repozytoria przekaczające 2k wierszy. Bazując na doświadczeniu z wielu projektów, chciałbym pokazać czego unikać przy codziennej pracy z Doctrine'em, dlaczego to jest złe i jaka jest alternatywa.

Leave a comment!

0
Login or Register to join the conversation
Cat in space

"Houston: no signs of life"
Start the conversation!

userVoice