This course is archived!

Login to bookmark this video
Buy Access to Course
13.

Źle używasz Doctrine'a ! (Tomasz Surowiec)

Share this awesome video!

|

Keep on Learning!

Tip

Symfony Live Warsaw 2019 presentation by Tomasz Surowiec. This talk is in polish and (sorry!) no transcript is available.

Talk Abstract

Podczas developerki często spotykam się z brakiem zrozumienia ORM'a. Zbyt często widzę anemiczne encje z autoinkrementami, raporty generowane z kolekcji zhydrowanych obiektów i repozytoria przekaczające 2k wierszy. Bazując na doświadczeniu z wielu projektów, chciałbym pokazać czego unikać przy codziennej pracy z Doctrine'em, dlaczego to jest złe i jaka jest alternatywa.